Syaamil Quran

Menjadi Manusia yang Beruntung

Demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal shalih serta nasihat-menasihati supaya menaati kebenaran dan nasihat-menasihati supaya menaati kesabaran. (Q.S. Al Ashr ; 1-3)

Allah bersumpah dengan masa dan hak Allah Swt. Bersumpah dengan apa yang dikehendaki-Nya sebab semua yang selain-Nya adalah makhluk-Nya. Para ahli tafsir menyatakan bahwa jika Allah swt, bersumpah dengan sesuatu, sesuatu itu memiliki nilai yang sangat penting dan strategis.

Dalam ayat tersebut. Allah swt bersumpah dengan masa. Masa adalah waktu dan waktu adalah kehidupan. Kehidupan manusia adalah usia yang dijalaninya sejak lahir hingga kembali kepada Pencipta.

Waktu adalah modal yang diberikan Allah kepada manusia, Namun kebanyakan manusia tidak pandai mengelola waktu. Akhirnya, mereka mendapatkan kerugian. “Sesungguhnya, manusia itu benar-benar berada dalam kerugian.”

Manusia yang tidak mengalami kerugian adalah mereka yang menggunakan waktu untuk beriman, beramal shalih, dan bersabar dalam menjalankan keimanan, amal shalih, mengajak orang lain agar beriman dan beramal shalih dan bersabar dalam menjalankan keimanan, amal shalih, serta berjuang dalam menegakkannya.

Mereka beruntung karena modal usia yang dianugerahkan Allah benar-benar digunakan untuk investasi abadi. Mereka beruntung karena waktu yang disediakan Allah dihabiskan untuk membeli keberuntungan besar “ Fauzun Azhim” sebagaimana diesbutkan Allah dalam firman-Nya.

Hai orang-orang yang beriman, sukakah kamu aku tunjukkan suatu perniagaan yang dapat menyelamatkan kamu dari azab yang pedih? (Yaitu) kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwamu. Itulah yang lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahuinya, niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosamu dan memasukkan kamu ke dalam syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, dan (memasukkan kamu) ke tempat tinggal yang baik di dalam syurga Adn. Itulah keberuntungan yang besar. Dan (ada lagi) karunia yang lain yang kamu sukai (yaitu) pertolongan dari Allah dan kemenangan yang dekat (waktunya). Dan sampaikanlah berita gembira kepada orang-orang yang beriman (Q.S Ash Shaff, 61 : 10:13).’

Buku                 : Buku Pintar Calon Penghuni Surga Penulis             : Khozin Abu Faqih Penerbit           : Arkanleema ]]>

3 thoughts on “Menjadi Manusia yang Beruntung”

  1. DEKAT KAN DIRI KAMU DENGAN ALLAH INGAT DAN SEBUT ALAH………………….
    SEBANYAK MENGIKUT NADI NYAWA INSYAALLAH DICURAHKAN RAHMAT SEBANYAK-BANYAK-NYA . SUPAYA MENGHIDUPKAN HATI KEPADA ALLAH SETIAP DETIK SAAT MAKA TERUS KEMBALI KEPADA ALLAH DENGAN ROH YANG TENAG DAN IKHLAS.

  2. kmi butuh 100 exmplar syaamilquran dmn tempatnya untuk daerah surabaya brapa harga satuannya mhon pembritahuannya ke 087850364758

    1. Terima kasih atas kepercayaannya, permintaannya sudah kami sampaikan ke tim pemasaran Surabaya.
      Assalamualaikum wr.wb

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *